facebook-logo40x40ebingo-cherry-pernik

ebingo Cherry Перник

 

ebinqo Cherry Перник – ул. “Кракра” №1

Бонуси

 
        ВСЕКИ ВТОРНИК
21:00ч СПЕЦИАЛНА ИГРА Б- 500лв

ВСЕКИ ПЕТЪК
21:00ч ФИКСИРАНА ИГРА Б- 200лв

ВСЕКИ ДЕН
СПЕЦИАЛНИ ИГРИ 
13:00 14:00 21:00

Б- 50 лв+ 50лв
19:00ч Б- 100лв+ 100лв

БЕЗПЛАТНИ ИГРИ
  17:00ч Б-30лв
  21:00ч Б-30лв
 
13:00ч- 15:00ч СТЕНА НА КЪСМЕТА
16:00ч- 18:00ч СУМА БИНГА

18:00ч- 20:00ч РУЛЕТКА НА ЩАСТИЕТО
20:00ч- 21:00ч БИНГО НА НИСКА ТОПКА

БОНУС "ИЗНЕНАДА"
6лв - 10:00ч
5лв - 10:00-11:00; 11:30-12:30ч;
16:00-17:00; 21:00-22:00ч;

На всеки час игра за спечелване
на ЕЖЕДНЕВЕН ДЖАКПОТ